Tag: สมเด็จช่วง

    เปิดประวัติ “สมเด็จช่วง” 96 ปี 76 พรรษา แห่งการครองเพศบรรพชิต

    เปิดประวัติ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” หรือ “สมเด็จช่วง” อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ครองเพศบรรพชิตนานกว่า 76 พรรษา ก่อนมรณภาพด้วยโรคชรา “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” (ช่วง วรปุญฺโญ) หรือ “สมเด็จช่วง” อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ช่วงสุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู บ้านเลขที่ 32 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โยมบิดาและโยมมารดา ชื่อนายมิ่ง และนางสำเภา สุดประเสริฐ เมื่ออายุได้ 14 ปี “สมเด็จช่วง” จึงได้บรรพชา เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูศีลาภิรัต (ทอง) วัดลาดกระบัง …

    Continue reading